Chłodnik ogórkowy i kiedy można wydać wyrok zaoczny?

Dziś obiecany przepis na kolejny chłodnik. W zasadzie trudno mi zdecydować czy bardziej wolę litewski czy ogórkowy, spróbujcie obu i wybierzcie swój ulubiony. A w części prawniczej zajmiemy się tematem wyroku zaocznego.

Przygotuj:

2 duże ogórki szklarniowe
2 małe ogórki gruntowe
4-5 rzodkiewek
1 litr maślanki
2 łyżki soku z cytryny
1/2 pęczka posiekanego koperku
sól, pieprz

1. Obierz ogórki, zetrzyj na tarce i posyp solą. Odstaw na ok. 10-15 min, po tym czasie możesz odlać nadmiar puszczonej przez ogórki wody.
2. Rzodkiewki pokrój w drobną kostkę albo zetrzyj na tartce.
3. Całość warzyw zalej maślanką, dopraw sokiem z cytryny, koperkiem, solą i pieprzem.
4. Wstaw do lodówki na 1 h.

 

IMGP2954 IMGP2953

Z zagadnień prawnych..
Dziś parę słów o dość specyficznej instytucji jaką są wyroki zaoczne.

Dość często zdarza się tak, że nasz kontrahent pozostaje bierny na kierowane przez nas pod jego adresem żądania, a jego postawa nie ulega zmianie nawet pomimo wytoczenia powództwa. Czy w sytuacji absolutnej bierności naszego przeciwnika, mamy szanse na podjęcie skutecznej obrony swych praw? Otóż tak. Właśnie w takich sytuacjach pomocna okazuje się instytucja wyroków zaocznych.

Jedną z podstawowych zasad, na jakich opiera się polski proces cywilny jest zasada kontradyktoryjności. Bierność stron postępowania powoduje, że trudno mówić o kontradyktoryjnym procesie, skoro jedna ze stron nie wykazuje żaden inicjatywy i zainteresowania toczącym się procesem. Efektem tego jest to, że sąd dysponuje materiałem dowodowym zaoferowanym jedynie przez jedną ze stron sporu (powoda). Brak reakcji pozwanego na wytoczone powództwo oraz niewzięcie przez niego udziału w rozprawie otwiera możliwość wydania przez sąd wyroku zaocznego.

Kiedy można wydać wyrok zaoczny?
Pozytywne przesłanki umożliwiające wydanie wyroku zaocznego reguluje art. 339 § 1 kpc , który obok niestawienia się przez pozwanego na posiedzenie wyznaczone na rozprawę wskazuje także na bierną postawę pozwanego, który pomimo stawienia się na rozprawę, nie bierze w niej udziału.
Jednocześnie art. 340 wskazuje sytuacje, w których zabronione jest wydanie wyroku zaocznego. Będzie to miało miejsce w sytuacji gdy pozwany zażądał wcześniej przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność albo składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie.

Jak wygląda to w praktyce?
Sąd otrzymuje pozew z którego treścią się zapoznaje. Odpis pozwu zostaje doręczony stronie pozwanej, która może złożyć odpowiedź na pozew. Złożenie takiej odpowiedzi uniemożliwia już sądowi wydanie wyroku zaocznego, albowiem uznaje się, że pozwany składając odpowiedź na pozew złożył już wyjaśnienia na piśmie. Jeśli pozwany zaniecha złożenia takiego pisma, a także nie stawi się na rozprawę, a jeśli się na nią stawi nie weźmie w niej udziału tj. nie przedstawi swojego stanowiska, nie wda się w spór co do istoty albo nie złoży wyjaśnień ani nie przedstawia zarzutów, istnieje możliwość wydania wyroku zaocznego.

Skutki wyroku zaocznego.
Skutkiem biernej postawy pozwanego jest przyjęcie przez sąd za prawdziwe twierdzeń podanych przez powoda o okolicznościach faktycznych. Przyjęcie to jest dopuszczalne, jeżeli twierdzenia te zostały przytoczone w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą (czyli takich z którymi mógł się zapoznać), chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa. Sąd nie może przyjąć za prawdziwe twierdzeń powoda przedstawionych dopiero na rozprawie albo w pismach, które nie zostały doręczone pozwanemu. Co więcej, wyrokowi takiemu nadaje się z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności. Dalszą odmiennością jest kwestia doręczenia odpisu takiego wyroku, który z urzędu doręcza się obu stronom postępowania z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia.

Co dalej z wyrokiem zaocznym?
W zależności od rodzaju rozstrzygnięcia powód może nie mieć interesu w zaskarżaniu wydanego wyroku  tj. w sytuacji gdy sąd w całości uwzględnił jego żądanie. Jeżeli sąd oddalił je w całości lub w części powód może kwestionować wydane orzeczenie składając apelację w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Aby otrzymać uzasadnienie, wpierw powód zobligowany jest do złożenia wniosku o jego sporządzenie w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu odpisu wyroku zaocznego.
Jeśli powód nie zgadza się jedynie z rozstrzygnięciem w zakresie kosztów procesu, może w terminie tygodnia od dnia otrzymania odpisu wyroku złożyć na nie zażalenie, nie składając już apelacji.
Pozwanemu, który dotąd nie wykazywał zainteresowania toczącym się postępowaniem przysługuje inny środek zaskarżenia jakim jest sprzeciw. Sprzeciw ten należy wnieść w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpisu wyroku zaocznego. W piśmie tym powinien zawrzeć wszystkie zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz podać wszystkie twierdzenia, okoliczności faktyczne oraz dowody na poparcie swego stanowiska, pod rygorem pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów przez Sąd.

Skutki złożenia sprzeciwu.
W razie skutecznego złożenia sprzeciwu (należy go także opłacić! ) sąd wyznacza rozprawę i postępowanie jest  prowadzone w dalszym ciągu na zasadach ogólnych. W orzeczeniu kończącym sąd orzeknie o utrzymaniu w całości bądź w części wyroku zaocznego, a jeśli sprzeciw pozwanego okaże się zasadny- uchyli wydany wyrok zaoczny i orzeknie o żądaniu pozwu.

 

Źródła prawa

1.Ustawa z dnia 17 listopada 1964r.- Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43, poz.296) art. 339 i n. kpc

 

Płaski brzuch- posiłki dietetyczne

Dania na zimno - czyli co jeść w upalne dni

Reklamy

2 thoughts on “Chłodnik ogórkowy i kiedy można wydać wyrok zaoczny?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s