Kakaowy jabłecznik z budyniem i kto może sporządzić testament ustny, podróżny i wojskowy.

Dziś pieczemy ciasto specjalnie z myślą o tegorocznych maturzystach oraz wszystkich tych, którzy godzinami ślęczą nad swymi pracami licencjackimi, magisterskimi czy innymi dyplomowymi. Ciasto to zawiera w sobie sporą ilość kakao, a kakao jest bogate w magnez, a magnez  poprawia koncentrację i wspomaga zdolność zapamiętywania. No to do dzieła !

Przygotuj:

3 3/4 szkl. mąki
1 szkl.cukru
4 łyżki kakao
1 i ½ kostki margaryny
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3 żółtka
1 jajko
750g jabłek
2 łyżki bułki tartej
2 opakowania budyniu śmietankowego
750ml mleka
3 łyżki cukru
2 łyżeczki cynamonu

1. Mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao siekamy z margaryną. Następnie dodajemy jajka oraz cukier. Zagniatamy ciasto.

2.Z ciasta odkrawamy 1/3 i wkładamy do zamrażalnika. Resztę ciasta, zawinięte w folię spożywczą, wkładamy do lodówki.

3. Jabłka obieramy i kroimy w półplasterki lub niewielką kostkę .

4. Wyjmujemy ciasto z lodówki i wylepiamy nim spód blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto posypujemy bułką tartą, a na nim układamy kawałki jabłek ,posypując wszystko obficie cynamonem.

5.Podgrzewamy mleko. W około 250ml rozpuszczamy budynie wraz z 3 łyżkami cukru. Gotujemy budyń, który jeszcze gorący, wylewamy na jabłka. Równomiernie go rozprowadzamy po owocach.

6.Na budyń ścieramy ciasto z zamrażalnika.

7.Pieczemy 50min w temp 170C.

IMGP1011

IMGP1016

IMGP1018

IMGP1024

IMGP1025

Z zagadnień prawnych..

Dziś słów kilka na temat testamentów szczególnych.

Ustawodawca decyduje się na ich wprowadzenie, bowiem zdaje sobie sprawę z trudnych i niedających się przewidzieć sytuacji towarzyszących człowiekowi, których pojawienie się, może uniemożliwić złożenie oświadczenia woli na wypadek śmierci, z zachowaniem formy przewidzianej przez prawo. Warto zaznaczyć, że szczególne formy testamentów zastrzeżone są jedynie dla sytuacji wyjątkowych (są nimi np. obawa rychłej śmierci, niewola, podroż statkiem morskim), co oznacza, że sporządzenie testamentu w formie szczególnej, przy braku okoliczności uzasadniających takie sporządzenie, będzie pociągało za sobą nieważność testamentu.

Cechą charakterystyczną tej grupy testamentów, jest to, że tracą moc z upływem 6 m-cy od ustania okoliczności, które uzasadniały ich sporządzenie. Wyjątkowo jedynie, tak sporządzony testament nie utraci mocy, jeśli przed upływem tego okresu, spadkodawca umrze. Wprowadzenie tego ograniczenia czasowego związane jest z uproszczoną formą testamentu, w porównaniu z testamentami zwykłymi omówionymi tu . Zastrzeżenie terminu ma na celu zabezpieczenie przed zniekształceniami woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie szczególnym.

Do omawianej grupy testamentów należą:

a). testament ustny– jego sporządzenie możliwe jest tylko wtedy, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, bądź jeśli zachowanie formy zwykłej testamentu jest niemożliwie lub bardzo utrudnione. Polega on na oświadczeniu przez spadkodawcę swej ostatniej woli w obecności co najmniej 3 świadków. Dla ważności testamentu istotna jest ustna jego forma, co oznacza, że niedopuszczalne jest sporządzenie go poprzez wyrażenie przez spadkodawcę zgody na oświadczenie złożone przez inną osobę (sprzeczne z prawem jest wypowiedzenie przez osobę 3 woli spadkodawcy poparte jedynie skinieniem na znak zgody samego spadkodawcy). Co ciekawe, Sąd Najwyższy dopuścił do sporządzania takiego testamentu także osoby głuche , nieme i głuchonieme, o ile mają one pełną zdolność do czynności prawnych i oświadczyły swą wolę w sposób dostateczny, przez co należy rozumieć wyraźne stwierdzenie dotyczące dokonanych przez nich rozrządzeń testamentowych. Właściwie jedyną taką sytuacją, nie budzącą wątpliwości będzie przypadek osoby posługującej się językiem migowym, o ile jej oświadczenie będzie zrozumiałe dla świadków tej czynności, tzn. że osoby będące świadkami te również muszą władać językiem migowy. Dla skutecznego sporządzenia takiego testamentu niewystarczające będzie potakiwanie bądź jakiekolwiek inne przyjęcie treści oświadczenia wyrażonego przez inną osobę.

Treść tak złożonego oświadczenia, jest następnie stwierdzana, co może nastąpić bądź w formie pisemnej bądź poprzez złożenie przez świadków tej czynności zgodnych zeznań przed sądem. Spisanie powinno nastąpić w terminie roku od złożenia przez spadkodawcę ustnego oświadczenia woli. Stwierdzenia testamentu pismem może dokonać jeden ze świadków, bądź osoba trzecia. W dokumencie tym należy podać miejsce i datę złożenia oświadczenia przez testatora, oraz miejsce i datę sporządzenia pisma. Dokument ten podpisać muszą: spadkodawca oraz co najmniej 2 świadków, którzy byli obecni przy ustnym wyrażaniu przez spadkodawcę swej ostatniej woli.

Jeśli oświadczenie nie jest sporządzane na piśmie, dla stwierdzenia jego treści wymagane jest złożenie przez świadków zeznań. Zeznania te muszą zostać złożone przed sądem w terminie 6 m-cy od otwarcia spadku, a więc od daty śmierci spadkodawcy. Wyjątkowo sąd może poprzestać na przesłuchaniu tylko 2 z 3  świadków, jeśli przesłuchanie tego 3 napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź jest niemożliwe.

b). testament podróżny– można go sporządzić podczas podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym. Czynności tej dokonuje się przed dowódcą statku lub jego zastępcą poprzez ustne oświadczenie swej woli w obecności 2 świadków. Testamentu takiego nie można sporządzić na statku żeglugi śródlądowej. Testament ten polega na spisaniu jedynie przez dowódcę (zastępcę), złożonego przez spadkodawcę oświadczenia. Dokonanie czynności spisania przez świadka, bądź inną osobę aniżeli kapitana, skutkuje nieważnością testamentu. Podobny skutek czeka testament sporządzany bez udziału 2 świadków. Pismo sporządzane przez kapitana powinno zawierać datę jego sporządzenia. Następnie jest ono odczytywane spadkodawcy w obecności świadków. Brak odczytania, a także brak podpisów pod tym pismem spadkodawcy, świadków i kapitana, powoduje nieważność testamentu.

c). testament wojskowy – regulacja testamentów wojskowych wynika z rozporządzenia wydanego przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, zgodnie z którym, testament wojskowy może być sporządzony jedynie w czasie mobilizacji, wojny lub niewoli. Testament taki sporządzić mogą żołnierze Sił Zbrojnych, pracownicy cywilni zatrudnieni w Siłach Zbrojnych i określone w rozporządzeniu osoby cywilne towarzyszące Siłom Zbrojnym (tj. członkowie personelu stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż” i innych stowarzyszeń udzielających pomocy, osoby wykonujące czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych, członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych, a także inne osoby cywilne, jeżeli znajdują się na obszarze będącym pod wyłącznym zarządem organów wojskowych albo na jednostce pływającej Marynarki Wojennej lub na statku powietrznym należącym do Sił Zbrojnych).

Rozporządzenie przewiduje 3 formy sporządzenia testamentu. Pierwsza z nich polega na złożeniu ustnego oświadczenia sędziemu wojskowemu , który spisuje wolę spadkodawcy w protokole, oznaczając miejsce i datę jego sporządzenia. Następnie protokół ten jest odczytywany i podpisywany przez sędziego i testatora. Drugi sposób polega na ustnym ujawnieniu swej woli w obecności 2 świadków, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy, podając miejsce i datę jej spisania. Tak sporządzone pismo podpisują wszyscy uczestnicy: spadkodawca i świadkowie. Trzecią możliwością, skierowaną do osób, które  nie mogą się podpisać, jest ustne oświadczenie woli złożone w obecności 3 świadków, z których 1 spisuje wolę testatora wraz ze wskazaniem powodu braku jego podpisu. Tak przygotowany testament, po odczytaniu go spadkodawcy, podpisują wszyscy 3 świadkowie.

W przypadku obawy rychłej śmierci albo wskutek szczególnych okoliczności zachowanie którejś z wcześniej omówionych form testamentu wojskowego nie jest możliwe, ustawodawca dopuszcza możliwość sporządzenia go  poprzez ustne oświadczenie woli 2 świadkom,wobec których nie ma wymogu ich jednoczesnej obecności (czyli najpierw żołnierz przekazuje swoją ostatnią wolę jednej osobie, a następnie drugiej . Stwierdzenie takiego testamentu następuje na zasadach omówionych w odniesieniu do testamentu ustnego.

Świadkiem sporządzania testamentu nie może być:

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) niewidomy, głuchy lub niemy;

3) kto nie może czytać i pisać;

4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;

5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Świadkiem nie może być także osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być nimi także pewni członkowie rodziny tej osoby jak: małżonek , krewni,  powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Jeśli zaś osoba mimo zakazu, była świadkiem, postanowienie testamentu, które miało przysporzyć jej jakieś korzyści jest nieważne, chyba że z treści testamentu wynika, że bez tego postanowienia spadkodawcy nie sporządziłby testamentu danej treści, wtedy nieważny jest cały testament.

  Źródła prawa

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16, poz. 93)

2. Rozporządzenie MON i MS z dnia 30 stycznia 1965 r w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U.1965, nr 7, poz. 38)

Reklamy

4 thoughts on “Kakaowy jabłecznik z budyniem i kto może sporządzić testament ustny, podróżny i wojskowy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s